Acrobase  

Καλώς ήρθατε στην AcroBase.
Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα μηνύματα από όλες τις περιοχές συζητήσεων, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της AcroBase.
H εγγραφή σας είναι γρήγορη και εύκολη.

Επιστροφή   Acrobase > Επιστήμη & Εκπαίδευση > Θεολογικά θέματα
Ομάδες (Groups) Τοίχος Άρθρα acrobase.org Ημερολόγιο Φωτογραφίες Στατιστικά

Notices

Δεν έχετε δημιουργήσει όνομα χρήστη στην Acrobase.
Μπορείτε να το δημιουργήσετε εδώ

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Αξιολόγηση: Αξιολόγηση θέματος: 3 Ψήφοι, 3,33 κατά μέσο όρο. Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 16-03-08, 11:32
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Προσευχές - Ύμνοι Αγ. Νεκταρίου προς την Παναγία

Δος μου απ’τις αρετές σου

Δέσποινα παντευλόγητε, Υπέραγνε Παρθένε,
Παράδεισε πανθαύμαστε, κήπε καλλωπισμένε,
Σε δυσωπώ, Πανάχραντε, χαρίτωσον τον νουν μου,
κατεύθυνον τας σκέψεις μου, φώτισον την ψυχήν μου.

Κόρη με ποίησον αγνόν, πράον, σεμνόν, ανδρείον,
ησύχιον και κόσμιον, ευθύν, όσιον, θείον,
επιεική, μακρόθυμον, των αρετών δοχείον,
άμεμπτον, ανεπίληπτον, των αγαθών ταμείον.

Δος μοι σοφίαν, σύνεσιν και μετριοφροσύνην,
φρόνησιν και απλότητα και ταπεινοφροσύνην.
Δος μοι νηφαλιότητα, όμμα πεφωτισμένον,
διάνοιαν ολόφωτον, πνεύμα εξηγνισμένον.

Απέλασον την οίησιν, την υπερηφανίαν,
τον τύφον, την φυσίωσιν, και την αλαζονείαν,
την ύβριν, το αγέρωχον, την υψηλοφροσύνην,
γλώσσα μεγαλορρήμονα, ισχυρογνωμοσύνην.

Την αστασία την φρικτήν, την περιττολογίαν,
την πονηρία την πολλήν, και την αισχρολογίαν.
Χάρισαί μοι, Πανάχραντε, την ηθικήν ανδρείαν,
το θάρρος, την ευστάθειαν, δος μοι την καρτερίαν.

Δος μοι την αυταπάρνησιν, την αφιλαργυρίαν,
ζήλον μετ’επιγνώσεως και αμνησικακίαν.
Δος μοι ακεραιότητα, ευγένειαν καρδίας,
πνεύμα ευθές, ειρηνικόν, και πνεύμα αληθείας.

Φυγάδευσον, Πανάχραντε, τα πάθη της καρδίας,
τα πολυώνυμα, Αγνή, της ηθικής δειλίας.
Την αναδρίαν την αισχράν, το θράσος, την δειλίαν,
την ατολμίαν την δεινήν και την απελπισίαν.

Άρον μοι, Κόρη, τον θυμόν και πάσαν ραθυμίαν,
την αθυμία, την οργήν, ως και την οκνηρίαν.
Τον φθόνον, την εμπάθειαν, το μίσος, την κακίαν,
την μήνιν, την εκδίκησιν και την μνησικακίαν.

Την έριδα την ευτελή και την πολυλογίαν,
την γλωσσαλγίαν την δεινήν και την βωμολοχίαν.
Δος μοι, Παρθένε, αίσθησιν, δος μοι ευαισθησίαν.
Δος μοι συναίσθησιν πολλήν και ευσυνειδησίαν.

Δος μοι, Παρθένε, την χαράν Πνεύματος του Αγίου.
Δος μοι ειρήνην τη ψυχή, ειρήνην του Κυρίου.
Δος μοι αγάπην, έρωτα θείον, εξηγηγνισμένον,
πολύν, θερμόν και καθαρόν και εξηγιασμένον.
Δος πίστιν ζώσαν, ενεργόν, θερμήν, αγνήν, αγίαν,
ελπίδα αδιάσειστον, βεβαίαν και οσίαν.

Άρον απ’εμού, Παρθένε, τον κλοιόν της αμαρτίας,
την αμέλειαν, την μέθην, την ανελεημοσύνην,
τα κακάς επιθυμίας, την δεινήν ακολασίαν,
γέλωτας της ασελγείας και την πάσαν κακουργίαν.

Σωφροσύνην δος μοι, Κόρη, δος εγκράτειαν, νηστείαν,
προσοχήν και αγρυπνίαν και υπακοήν τελείαν.
Δος μοι προσοχήν εν πάσι και διάκρισιν οξείαν,
σιωπήν και ευκοσμίαν, και υπομονήν οσίαν.

Επιμέλειαν παράσχου, Δέσποινα, προς εργασίαν,
προς τελείωσιν και ζήλον αρετών προς γυμνασίαν.
Την ψυχήν μου, την καρδίαν και τον νουν μου, Παναγία,
τήρει εν αγιωσύνη, φύλαττε εν παρθενία.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystakid : 16-03-08 στις 19:49
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 16-03-08, 11:33
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Παναγία Βοηθός

Συ βοηθός αμαρτωλών, παράκλησις πασχόντων,
Συ ορφανών αντίληψις, ενίσχυσις καμνόντων.
Χειμαζομένων ει λιμήν, πτωχών παρηγορία,
αβοηθήτων δύναμις, χηρών παραμυθία.

Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων.
Συ σκέπη και αντίληψις των Σοι καταφευγόντων,
Συ ει στερέωμα πιστών, ρύστις κινδυνευόντων.

Σην κραταιάν αντίληψιν παράσχου μοι, Κυρία,
επί την Σην ενίσχυσιν θαρρώ, ω Παναγία.
Συ σκέπε, φρούρει, φύλαττε, από παντώς κινδύνου,
Συ των παγίδων ρύσαι με του δυσμενούς εκείνου.

Συ μοι γενού βοήθεια, σθένος και προστασία,
Συ μοι, Παρθένε, άχραντε, γενού μοι σωτηρία.
Σε δυσωπώ μεσίτευσον προς λύσιν οφλημάτων
τω Σω Υιώ και άφεσιν πολλών πλημμελημάτων,

Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία.
Συ έσο μοι παράκλησις, χαρά, παραμυθία,
ίνα απαύστως εν χαρά υμνώ το όνομά Σου,
και ψαλλων μεγαλύνω Σε και τα θαυμάσιά Σου.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystakid : 16-03-08 στις 19:49
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 16-03-08, 11:34
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Στην Αμόλυντη

Δέξαι, Δέσποινα, ταχέως τας θερμάς μου ικεσίας,
και προσάγαγε Κυρίω, Κόρη, Μήτηρ του Θεού μου.
Σκέδασον δε τας ενέδρας και το θράσος του εχθρού μου,
και της υψηλής σου δείξον αξιόν με προστασίας,
λύσον συ τας περιστάσεις των εις Σε καταφευγόντων,
αποδίωξον τα στίφη των εμέ καταθλιβόντων.

Συ αφόπλισον, Παρθένε, δυσμενείς μοι πολεμίους
και αλάστορας εχθρούς μου, επιβούλους και δολίους.
Την κατώδυνον ψυχήν μου εκ πληγών και εκ τραυμάτων
δια Σων, αγνή Παρθένε, ανωδύνων ιαμάτων,
σπέυσον ίασαι και σώσον και εκ των αρωστημάτων,
των πολυωδύνων νόσων και παθών μου ανιάτων.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystakid : 16-03-08 στις 19:50
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 16-03-08, 11:36
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Στον πόλεμο του πονηρού

Πανύμνητε, Πανάχραντε, κόρη Θεοκυήτορ,
ενώτισαί μου της φωνής, αγνή Παρθενομήτορ.
Ιδέ δακρύων σταλαγμούς ψυχής συντετριμμένης,
επάκουσον τους στεναγμούς, καρδίας τεθλιμμένης.

Ου φέρω τα φρυάγματα του δολερού εχθρού μου,
ου σθένω προς τας μηχανάς, του πονηρού εκείνου,
ου φέρω τας επιβουλάς, την τόσην κακουργίαν,
ου στέγω προς την φοβεράν εκείνου πανουργίαν.

Ουχ υπομένω τας δεινάς ενέδρας και παγίδας,
αδυνατώ προς τας πολλάς του πονηρού βολίδας.
Ποικίλως εκπειράζει με, παντοίως πολεμεί με,
εις αμαρτίας βάραθρα έλκει και συνωθεί με.

Παρακαλώ Σε, Δέσποινα, λιμήν χειμαζομένων,
παρηγορία των πιστών, σθένος ησθενημένων,
ελέησόν με, οίκτιρον, φρούρησον, φύλαξόν με,
της τυραννίδος του εχθρού, Δέσποιν’απαλλαξόν με.

Αγάθυνον, Παντάνασσα, ελπίς απηλπισμένων,
αντιλαβού μου, ρύσαι με, λύσις οδυνωμένων.
Εν λύπαις Σε παράκλησιν, εν νόσοις θεραπείαν,
εν τοις κινδύνοις λύτρωσιν έχω και προστασίαν.

Σε πρόμαχον επίσταμαι των εκπολεμουμένων,
ετοίμην δε βοήθειαν των εκπειραζομένων.
Συ με, Αγνή, διάσωσον από του πολεμίου,
απάλλαξόν με των δεινών, δίκης του αιωνίου.

Συ έσο μοι παράκλησις, Θεόπαις εν τω βίω,
Συ παραμύθιον γλυκύ γενού μοι εν σταδίω.
Συ βάλσαμον επίχεε, επί τα τραύματά μου.
Συ μοι γενού μεσίτρια προς Σον Υιόν Παρθένε,
Συ δώρησαί μοι την ζωήν, Ναέ ηγιασμένε.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystakid : 16-03-08 στις 19:50
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 17-03-08, 02:38
Το avatar του χρήστη tertios
tertios Ο χρήστης tertios δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 15-01-17 10:47
Φύλο: Άντρας
Η διαθεσή μου τώρα:
Θαυμάσιο περιεχόμενο και εν πολλοίς - σε μενα τουλαχιστον- αγνωστο. Ευχαριστω, θα το προσθέσω στην φαρέτρα μου.
__________________
Omnes ad Forum ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ!!!!
Απάντηση με παράθεση
  #6  
Παλιά 17-03-08, 13:24
Το avatar του χρήστη mystakid
mystakid Ο χρήστης mystakid δεν είναι συνδεδεμένος
Οργανωτής Club
 

Τελευταία φορά Online: 21-04-18 23:12
Φύλο: Άντρας
Πλην του θεοτοκαρίου του Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου και για το παρόν θέμα, Θεοτοκάριον Αγίου Νεκταρίου σε δύο μέρη.

Ο λόγος που παρέθεσα τον δεσμό, ήταν περισσότερο για τον Γιώργη και σε καμμία περίπτωση για να κλείσω το θέμα. Απεναντίας μάλιστα δόθηκε άλλη μια πηγή ''δανεισμού'' όχι μόνο γλυκύτατων ύμνων αλλά και αγνών έμμετρων συναισθημάτων, που ακόμη και μόνη η ανάγνωση συγ-κινεί και δίνει την ευχέρεια στην γλυκυτάτη Θεοτόκο και Δέσποινα του κόσμου να μας σκέπει, κάνοντας την Παρουσία Της πιο εμφανή.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystakid : 17-03-08 στις 14:55
Απάντηση με παράθεση
  #7  
Παλιά 17-03-08, 17:05
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Με τι αγάπη και τι μελωδικότητα εκφράζονταν οι άγιοι. Και κυρίως με τι ταπείνωση! Αποτελούν παράδειγμα. Ο Άγιος Νεκτάριος πέρασε πολλά στη ζωή του, όμως πάντα είχε υπομονή, ελπίδα και πίστη. Γνώρισε από το νωρίς την αδικία αλλά τα υπέμεινε όλα. Θαυμάσιες μορφές ήθους και αγάπης.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.
Απάντηση με παράθεση
  #8  
Παλιά 17-03-08, 17:37
Το avatar του χρήστη Gildor
Gildor Ο χρήστης Gildor δεν είναι συνδεδεμένος
High Elf
 

Τελευταία φορά Online: 08-05-17 14:17
Φύλο: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα
Η διαθεσή μου τώρα:
Αρχική Δημοσίευση από FiBeR Εμφάνιση μηνυμάτων
Με τι αγάπη και τι μελωδικότητα εκφράζονταν οι άγιοι. Και κυρίως με τι ταπείνωση!
καλως η κακως οι αγιοι ειναι 'αλλου ειδους' ανθρωποι... ξεχωριστες μορφες που εχουν χαρακτηριστικα και χαρισματα που δεν υπαρχουν σε εμας τους κοινους θνητους... καποιες θρησκειες αντιλαμβανονται τους 'αγιους' ολων των θρησκειων ως ιδιαιτερα χαρισματικους απεσταλμενους που εστειλε 'το συμπαν' στην ανθρωποτητα

οπως καποιος ακροβατης, καποιος υπερ-δυνατος, καποια διανοια, δυστυχως δεν ξερω κατα ποσο μπορουν να αποτελεσουν παραδειγματα για εμας τους υπολοιπους

Οπως και να χει, παντα πρεπει να υπαρχει το υπερμετρο, που αν και δεν ειναι δυνατο να ακολουθηθει, να προκαλει και εστω να ακολουθειται εν μερει
__________________
Υπάρχουν σε όλα δύο απόψεις...
Αυτή που λέω εγώ, και η σωστή!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gildor : 17-03-08 στις 18:15
Απάντηση με παράθεση
  #9  
Παλιά 17-03-08, 20:24
Το avatar του χρήστη tertios
tertios Ο χρήστης tertios δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 15-01-17 10:47
Φύλο: Άντρας
Η διαθεσή μου τώρα:
Ανθη του λειμώνος Χριστου. (Κώστα ευχαριστω για το link).
__________________
Omnes ad Forum ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ!!!!
Απάντηση με παράθεση
  #10  
Παλιά 18-03-08, 11:34
theathina Ο χρήστης theathina δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Φύλο: Γυναίκα
Διαφωνώ μαζί σου Gildor, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε ο Χριστός στη Γη, για να μας πει ότι είμαστε όλοι ίδιοι στα μάτια του Θεού.

Απλά θέλει τεράστια δύναμη ψυχής και πίστης για να απαρνηθεί τα πάθη του ένας άνθρωπος αλλά και ταπεινοφροσύνη ούτως ώστε τελικά να αγγίξει την αγιοσύνη.
Διότι υπάρχουν και πολλοί θρησκόληπτοι που το βλέπουν κάτι σαν καριέρα.
Απάντηση με παράθεση
  #11  
Παλιά 18-03-08, 11:45
Το avatar του χρήστη Gildor
Gildor Ο χρήστης Gildor δεν είναι συνδεδεμένος
High Elf
 

Τελευταία φορά Online: 08-05-17 14:17
Φύλο: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα
Η διαθεσή μου τώρα:
Αρχική Δημοσίευση από theathina Εμφάνιση μηνυμάτων
Απλά θέλει τεράστια δύναμη ψυχής και πίστης για να απαρνηθεί τα πάθη του ένας άνθρωπος αλλά και ταπεινοφροσύνη ούτως ώστε τελικά να αγγίξει την αγιοσύνη.
Αυτο λεω και εγω. Δεν ειναι ολα τα δαχτυλα του χεριου ιδια, και δεν εχουν ολοι οι ανθρωποι τις ιδιες αντοχες, την ιδια δυναμη, τα ιδια ταλεντα, τις ιδιες δυνατοτητες (που μετα γινονται ικανοτητες) κλπ. Αλλωστε το 99% των Αγιων ειναι μοναχοι ή ασκητές... Αυτα ακριβως ειναι που ονομαζονται 'κλησεις' και 'χαρισματα' στη θεολογια, τα οποια ΔΕΝ τα εχουμε ολοι, γιαυτο και λεγονται ετσι

Ο Χριστος ηρθε για να μας πει οτι ολοι μπορουμε να σωθουμε, οχι οτι μπορουμε ολοι να κανουμε το ιδιο
__________________
Υπάρχουν σε όλα δύο απόψεις...
Αυτή που λέω εγώ, και η σωστή!

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gildor : 18-03-08 στις 15:41
Απάντηση με παράθεση
  #12  
Παλιά 18-03-08, 15:52
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.
Απάντηση με παράθεση
  #13  
Παλιά 18-03-08, 16:06
Το avatar του χρήστη Gildor
Gildor Ο χρήστης Gildor δεν είναι συνδεδεμένος
High Elf
 

Τελευταία φορά Online: 08-05-17 14:17
Φύλο: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα
Η διαθεσή μου τώρα:
Αφου ολα ειναι δυνατα, γιατι δεν παμε ολοι οσοι πιστευουμε να γινουμε καλογεροι τωρα αμεσως; μαλλον δεν πιστευουμε αρκετα
__________________
Υπάρχουν σε όλα δύο απόψεις...
Αυτή που λέω εγώ, και η σωστή!
Απάντηση με παράθεση
  #14  
Παλιά 18-03-08, 16:24
Το avatar του χρήστη FiBeR
FiBeR Ο χρήστης FiBeR δεν είναι συνδεδεμένος
Μέλος
 

Τελευταία φορά Online: 13-11-17 23:03
Φύλο: Γυναίκα
Η διαθεσή μου τώρα:
Δεν χρειάζεται να γίνουμε καλόγεροι. Δεν είπε κανείς ότι μόνο οι καλόγεροι θα σωθούν.

Και επίσης πράγματι σήμερα πάσχουμε από πίστη, είναι δυσέρευτη. Είμαστε ολιγόπιστοι. Με το παραμικρό χάνουμε την πίστη μας. Έχουμε πίστη μόνο στα λόγια. Από θεωρία καλά πάμε. Στην πράξη πάσχουμε. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: “Εάν έχετε πίστη ως κόκκο σινάπεως θα μπορείτε να μετακινείτε και όρη ακόμα”. Αλλά εμείς τίποτα, δεν θέλουμε να πιστέψουμε.
__________________
Αν βιάζεσαι να δεις τον κόσμο να γίνεται καλύτερος, άρχισε από τον εαυτό σου. Είναι ο συντομότερος δρόμος.
Απάντηση με παράθεση
  #15  
Παλιά 18-03-08, 16:32
Το avatar του χρήστη Gildor
Gildor Ο χρήστης Gildor δεν είναι συνδεδεμένος
High Elf
 

Τελευταία φορά Online: 08-05-17 14:17
Φύλο: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα
Η διαθεσή μου τώρα:
Δεν ειπα αν χρειαζεται, ειπα για το αν ειναι 'δυνατον' σε ολους μας
__________________
Υπάρχουν σε όλα δύο απόψεις...
Αυτή που λέω εγώ, και η σωστή!
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Συνδεδεμένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα: 1 (0 μέλη και 1 επισκέπτες)
 
Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης Αξιολογήστε αυτό το θέμα
Αξιολογήστε αυτό το θέμα:

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι σε λειτουργία

Που θέλετε να σας πάμε;


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:43.Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.